Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Parametreleri
İşe Giriş Tarihiniz
Yemekhane veya Yemek Ücreti var mı?
İşten Ayrılış Tarihiniz
Servis Hizmeti veya Yol Ücreti var mı?
Grev, Ücretsiz Doğum İzni vb. Eksik GününüzHaftada kaç gün işe gidiyorsunuz?
İhbar Tazminatı da hesaplansın mı?
Aylık Ücretiniz TL
İkramiye Var mı?
Diğer Aylık Brüt Ek Geliriniz TL
Diğer Aylık Net Ek Geliriniz TL
Tazminat Hesaplama Sonuçları
Kıdem Günü
Yıllık Kıdem Ücretiniz
Brüt Kıdem Tazminatı
Net Kıdem Tazminatı
İhbar Günü
Brüt İhbar Tazminatı
Net İhbar Tazminatı
Damga Ver. (Kıd. + İhb.)
Gelir Vergisi (İhbar)
Toplam Ödeme
Hesaplanan değerler tahminidir.
Aşağı yukarı alacağınız tazminatı bilmenizi istedik. 
Kesin tazminat tutarınızı öğrenmek için firmanızın İnsan Kaynakları Yetkililerine danışmanızı öneririz.

Not : Devlet tarafından henüz açıklanmamış parametreler için (Kıdem tazminatı tavanı vb.) geçerli son değerler alınarak hesaplama yapılır.